NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
wtorek, 30 październik, 2018 - 16:00
Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
niedziela, 20 maj, 2018 - 16:00
Utrzymanie samodzielności żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
czwartek, 17 maj, 2018 - 16:00
Wolska Akademia Seniora – pilotażowy program aktywizująco - edukacyjny dla seniorów z terenu Dzielnicy Wola; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola
Czytaj dalej
wtorek, 15 maj, 2018 - 16:00
Letnio – jesienne spacery po terenie Dzielnicy Praga-Północ; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ
Czytaj dalej
wtorek, 15 maj, 2018 - 16:00
Letnio – jesienne spacery po terenie Dzielnicy Praga-Północ; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ
Czytaj dalej
poniedziałek, 14 maj, 2018 - 15:30
Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Wilanów
Czytaj dalej
poniedziałek, 14 maj, 2018 - 15:30
Przeprowadzenie pilotażowego projektu polegającego na stworzeniu oraz testowym zastosowaniu mechanizmu wspierającego międzysektorową współpracę mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych działających na terenie Żoliborza przy realizacji pomn
Czytaj dalej
czwartek, 10 maj, 2018 - 16:00
Ochotnicy w szkole 2.0; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
środa, 9 maj, 2018 - 16:00
Warszawski Festiwal Młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
poniedziałek, 7 maj, 2018 - 16:00
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z PWD jako element całorocznej i udokumentowanej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ
Czytaj dalej
piątek, 4 maj, 2018 - 15:30
Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc.
Czytaj dalej
piątek, 4 maj, 2018 - 15:30
Podejmowanie działań mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich, w tym prowadzenie grup wsparcia, spotkań integracyjnych, obozów profilaktyczno - integracyjnych, innych działań służących poprawie sytuacji społecznej osób i rodzin zagroż
Czytaj dalej
poniedziałek, 30 kwiecień, 2018 - 16:00
Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie profilaktyki wskazującej prowadzonej w przestrzeni publicznej wyłączonej z zakazu spożywania alkoholu - pilotaż, konkurs przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
piątek, 27 kwiecień, 2018 - 16:00
Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek; Biuro Pomocy i Projektów Społeczny
Czytaj dalej
czwartek, 26 kwiecień, 2018 - 16:00
Działania rozszerzające i uzupełniające ofertę edukacyjną Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2018;otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji
Czytaj dalej