NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
piątek, 22 grudzień, 2017 - 16:00
Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej, przeprowadzany przez Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy
Czytaj dalej
piątek, 22 grudzień, 2017 - 16:00
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych zwiększających i pogłębiających uczestnictwo w kulturze, pobudzające aktywność społeczną i kulturalną mieszkańców dzielnicy, zwłaszcza młodzieży, w tym również tych wzmacniających tożsamość i wizerunek miasta ...
Czytaj dalej
piątek, 22 grudzień, 2017 - 16:00
Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
piątek, 22 grudzień, 2017 - 15:00
Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany
Czytaj dalej
piątek, 22 grudzień, 2017 - 15:00
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany
Czytaj dalej
piątek, 22 grudzień, 2017 - 15:00
Realizacja programu pn. „Senior – starszy, sprawniejszy”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany
Czytaj dalej
piątek, 22 grudzień, 2017 - 15:00
Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany
Czytaj dalej
piątek, 22 grudzień, 2017 - 15:00
Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd dzielnicy Bielany
Czytaj dalej
piątek, 22 grudzień, 2017 - 15:00
Organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z bielańskich przedszkoli w dwóch grupach wiekowych 5-latki oraz 3- i 4-latki;otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany
Czytaj dalej
piątek, 22 grudzień, 2017 - 15:00
Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany
Czytaj dalej
czwartek, 21 grudzień, 2017 - 15:00
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych konkurs przeprowadzany przez Dzielnicę Bemowo m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 21 grudzień, 2017 - 15:00
Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych konkurs przeprowadzany przez Dzielnicę Bemowo m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 21 grudzień, 2017 - 14:49
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej konkurs przeprowadzany przez Dzielnicę Bemowo m.st. Wa
Czytaj dalej
środa, 20 grudzień, 2017 - 16:00
ZAPEWNIENIE POMOCY SPECJALISTYCZNEJ OSOBOM I RODZINOM DOZNAJĄCYM RÓŻNYCH FORM PRZEMOCY; konkurs przeprowadzany przez Biuro Projektów i Pomocy Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej
środa, 20 grudzień, 2017 - 16:00
Wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 r.; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursus
Czytaj dalej