NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 16:00
Budowanie wizerunku Warszawy jako europejskiego miasta kultury – Kategoria I - organizacja festiwali artystyczno-kulturalnych jako element budowy marki miasta; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 16:00
Oferta kulturalna w okresie wakacyjnym dla mieszkańców Dzielnicy Targówek; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 16:00
prowadzenie miejsc dziennego wsparcia dla seniorów na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 16:00
Warszawska Akademia Młodych Liderów 4.0 (WAML); otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 16:00
Praskie Imprezy Sportowo-Rekreacyjne. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 16:00
Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego Warszawy, w szczególności Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 16:00
Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 15:30
Bielańska Akademia Seniora. Realizacja programu aktywizująco - edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 15:30
Kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów - mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 15:30
Wsparcie dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego poprzez organizację aktywnych form wypoczynku w okresie wakacyjnym jako element systematycznej pracy z podopiecznymi placówek; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 15:30
Upowszechnianie kultury na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z naciskiem na działania z zakresu edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 15:30
Animacja życia kulturalnego oraz upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych, a także popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego wspierające rozwój i integrujące środowisko lokalne Dzielnicy Białołęka.
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 15:30
Program zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej /socjoterapeutycznej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 15:00
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd dzielnicy Żoliborz
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 15:00
Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży. Otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Czytaj dalej