NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
środa, 3 styczeń, 2018 - 12:00
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
piątek, 29 grudzień, 2017 - 16:00
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ochota; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota
Czytaj dalej
piątek, 29 grudzień, 2017 - 16:00
Warszawska Olimpiada Młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe; konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Czytaj dalej
piątek, 29 grudzień, 2017 - 16:00
Imprezy sportowo-rekreacyjne; konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Czytaj dalej
piątek, 29 grudzień, 2017 - 16:00
Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga-Południe; konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Czytaj dalej
piątek, 29 grudzień, 2017 - 16:00
Działania kulturalne na terenie dzielnicy Ochota zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy konkurs przeprowadzany przez Dzielnicę Ochota m.st. Warszawa
Czytaj dalej
piątek, 29 grudzień, 2017 - 16:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Dzielnicy Ochota
Czytaj dalej
piątek, 29 grudzień, 2017 - 16:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe; konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Czytaj dalej
piątek, 29 grudzień, 2017 - 15:00
Prowadzenie grupy wspierająco-rehabilitacyjnej dla osób z chorobą otępienną, w szczególności chorych na Alzheimera na terenie dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2018 roku;otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Czytaj dalej
piątek, 29 grudzień, 2017 - 15:00
Wzmocnienie integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej na rzecz poprawy jakości życia osób w wieku 60+; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 23:59
Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 23:59
Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych;otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. W
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Działania diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga– Południe; otwarty konkurs ofert Praga-Południe
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Opracowanie i przeprowadzenie programu doradczego z elementami szkoleniowymi pod nazwą #Academy_Smolna, dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej oraz przedstawicieli MŚP; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Rozwoju...
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Przygotowanie i prowadzenie miejskiego systemu wsparcia dla organizatorów wolontariat; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum komunikacji Społecznej
Czytaj dalej