NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
czwartek, 9 styczeń, 2020 - 15:00
Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Woli; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola
Czytaj dalej
czwartek, 9 styczeń, 2020 - 15:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzi
Czytaj dalej
czwartek, 9 styczeń, 2020 - 15:00
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola
Czytaj dalej
środa, 8 styczeń, 2020 - 16:00
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek
Czytaj dalej
środa, 8 styczeń, 2020 - 16:00
Organizacja imprez sportowych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek
Czytaj dalej
środa, 8 styczeń, 2020 - 16:00
Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; otwarty konkurs Wilanów
Czytaj dalej
środa, 8 styczeń, 2020 - 16:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek
Czytaj dalej
środa, 8 styczeń, 2020 - 16:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wilanów
Czytaj dalej
środa, 8 styczeń, 2020 - 16:00
Program doradczy Academy_Smolna#2020; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Rozwoju Gospodarczego
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 16:00
prowadzenie miejsc dziennego wsparcia dla seniorów na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 16:00
Warszawska Akademia Młodych Liderów 4.0 (WAML); otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 16:00
Praskie Imprezy Sportowo-Rekreacyjne. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 16:00
Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego Warszawy, w szczególności Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 16:00
Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 16:00
Budowanie wizerunku Warszawy jako europejskiego miasta kultury – Kategoria II - organizacja festiwali artystyczno-kulturalnych jako element budowy marki miasta; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury
Czytaj dalej