NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 15:00
Prowadzenie warsztatów artystycznych bez ograniczeń wiekowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bemowo
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 15:00
Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 15:00
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych ; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bemowo
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 15:00
Realizacja przedsięwzięć w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej w okresie letnim dla mieszkańców Bemowa; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bemowo
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 15:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 15:00
Zapewnienie pomocy osobom stosującym przemoc w rodzinie, podejrzanym o stosowanie przemocy oraz przejawiającym skłonności do zachowań agresywnych w formie realizacji programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy w rodzini
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 15:00
Przeprowadzenie programu rozwoju umiejętności życiowych i społecznych dla osób dorosłych z rodzin dotkniętych przemocą; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 15:00
Przeprowadzenie programu reintegracji społecznej i przeciwdziałania bezdomności osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, polegającego na prowadzeniu mieszkania treningowego; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projekt
Czytaj dalej
środa, 27 grudzień, 2017 - 23:59
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wesoła
Czytaj dalej
środa, 27 grudzień, 2017 - 23:59
Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych m.in. z możliwością udziału osób niepełnosprawnych i osób starszych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wesoła
Czytaj dalej
środa, 27 grudzień, 2017 - 23:59
Wspieranie realizacji projektów artystycznych w Wesołej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wesoła
Czytaj dalej
środa, 27 grudzień, 2017 - 16:00
Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć programowych obejmujących edukację kulturalną, upowszechnianie kultury i popularyzację dziedzictwa kulturowego Ursynowa; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Czytaj dalej
piątek, 22 grudzień, 2017 - 16:00
Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Czytaj dalej
piątek, 22 grudzień, 2017 - 16:00
Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży konkurs przeprowadzany przez Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy
Czytaj dalej
piątek, 22 grudzień, 2017 - 16:00
Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej, przeprowadzany przez Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy
Czytaj dalej