NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
poniedziałek, 28 grudzień, 2020 - 16:00
Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji „Lato w Mieście”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów
Czytaj dalej
poniedziałek, 28 grudzień, 2020 - 16:00
Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 r; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursus
Czytaj dalej
czwartek, 24 grudzień, 2020 - 16:00
Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich
Czytaj dalej
środa, 23 grudzień, 2020 - 16:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji
Czytaj dalej
środa, 23 grudzień, 2020 - 16:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji
Czytaj dalej
środa, 23 grudzień, 2020 - 16:00
Realizacja programu pn. „Centra sportowo -szkoleniowe”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji
Czytaj dalej
środa, 23 grudzień, 2020 - 16:00
Program „Aktywny Warszawiak”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekracaji
Czytaj dalej
środa, 23 grudzień, 2020 - 16:00
Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla rodziców oraz kadry w placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
środa, 23 grudzień, 2020 - 16:00
Organizacja integracyjnej imprezy sportowo - rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji
Czytaj dalej
środa, 23 grudzień, 2020 - 16:00
Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób z niepełnosprawnościami; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji
Czytaj dalej
środa, 23 grudzień, 2020 - 16:00
„Wspieranie dzielnicowych działań o charakterze: integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym, a także działań na rzecz ograniczenia ubóstwa, skierowanych do osób starszych i/lub niepełnosprawnych”; Zarząd Dzielnicy Białołęka
Czytaj dalej
środa, 23 grudzień, 2020 - 16:00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji
Czytaj dalej
środa, 23 grudzień, 2020 - 16:00
Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji
Czytaj dalej
środa, 23 grudzień, 2020 - 16:00
„Prowadzenie działań profilaktycznych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom społecznym, będącym konsekwencją tych zj
Czytaj dalej
środa, 23 grudzień, 2020 - 16:00
Cykliczne działania kulturalne w Dzielnicy Śródmieście; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd dzielnicy Śródmieście
Czytaj dalej