NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Realizacja programu adresowanego do seniorów zapobiegającego dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu; konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie;otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych z obszaru Dzielnicy Ursynów; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Ursynów
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Realizacja programu „NVC, czyli komunikacja bez przemocy w ursynowskich szkołach”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga – Południe w tym przebywających w placówkach wsparcia dziennego; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Działania z elementami pedagogiki podwórkowej na rzecz dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Wawer w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia; konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Realizacja programów mających na celu aktywizację i integrację osób i rodzin z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, zagrożonych wykluczeniem społecznym; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Ursynów
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 15:00
Organizacja zajęć warsztatowych z zakresu edukacji muzycznej oraz artystycznej prowadzonej dla dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bemowo
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 15:00
Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 15:00
Wspieranie społeczności lokalnych poprzez organizację Festiwalu upamiętniającego życie i twórczość Stanisława Grzesiuka; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 15:00
Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 15:00
Działania profilaktyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu, w tym realizacja programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych lub projektów mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako elemen
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 15:00
Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego - 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bemowo
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 15:00
Prowadzenie modułowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych - pilotaż ; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 15:00
Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bemowo
Czytaj dalej