NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
piątek, 29 grudzień, 2017 - 15:00
Prowadzenie grupy wspierająco-rehabilitacyjnej dla osób z chorobą otępienną, w szczególności chorych na Alzheimera na terenie dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2018 roku;otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 23:59
Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych;otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. W
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 23:59
Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga – Południe w tym przebywających w placówkach wsparcia dziennego; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Działania z elementami pedagogiki podwórkowej na rzecz dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Wawer w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia; konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Realizacja programów mających na celu aktywizację i integrację osób i rodzin z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, zagrożonych wykluczeniem społecznym; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Ursynów
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
PRZYSTAŃ MOKOTÓW – Stworzenie i uruchomienie profesjonalnego programu pomocowego z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, pochodzących z terenów koncentracji problemów społecznych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany...
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Działania diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga– Południe; otwarty konkurs ofert Praga-Południe
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Opracowanie i przeprowadzenie programu doradczego z elementami szkoleniowymi pod nazwą #Academy_Smolna, dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej oraz przedstawicieli MŚP; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Rozwoju...
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Przygotowanie i prowadzenie miejskiego systemu wsparcia dla organizatorów wolontariat; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży- powierzenie eliminacji dzielnicowych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Pragi-Północ m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Realizacja programów mających na celu aktywizację, integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Samorządy mają moc; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną ze względu na wiek oraz występującą w rodzinie niepełnosprawność; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Realizacja programów o potwierdzonej skuteczności: profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków psychoaktywnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Ursynów
Czytaj dalej