NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 15:30
Kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów - mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 15:00
Upowszechnianie kultury i sztuki na terenie Dzielnicy Mokotów poprzez edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Mokotów
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 15:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 15:00
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd dzielnicy Żoliborz
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 15:00
Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży. Otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 15:00
Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 12:00
Realizacja projektów upowszechniających kulturę w różnych działaniach oraz formach artystycznych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola
Czytaj dalej
czwartek, 2 styczeń, 2020 - 16:00
Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów oraz rozwój ich aktywności społecznej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
czwartek, 2 styczeń, 2020 - 16:00
Organizacja wydarzeń kulturalnych w różnych dziedzinach i formach artystycznych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście
Czytaj dalej
czwartek, 2 styczeń, 2020 - 16:00
Realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku; otwarty konkurs ofert
Czytaj dalej
czwartek, 2 styczeń, 2020 - 16:00
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów pedagogiki podwórkowej na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer
Czytaj dalej
czwartek, 2 styczeń, 2020 - 16:00
Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
czwartek, 2 styczeń, 2020 - 16:00
Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
czwartek, 2 styczeń, 2020 - 15:00
Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 2 styczeń, 2020 - 15:00
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2020 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Czytaj dalej