NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
środa, 30 grudzień, 2020 - 15:00
„Organizacja Festiwalu upamiętniającego życie i twórczość Stanisława Grzesiuka”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów
Czytaj dalej
środa, 30 grudzień, 2020 - 15:00
Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd dzielnicy Bielany
Czytaj dalej
środa, 30 grudzień, 2020 - 15:00
„Wsparcie dzieci i/lub młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na występowanie choroby alkoholowej w rodzinie”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów
Czytaj dalej
środa, 30 grudzień, 2020 - 15:00
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany
Czytaj dalej
środa, 30 grudzień, 2020 - 15:00
Wzmacnianie społeczności lokalnych w Dzielnicy Mokotów”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów
Czytaj dalej
środa, 30 grudzień, 2020 - 15:00
Organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z bielańskich przedszkoli w dwóch grupach wiekowych 5 - 6-latki oraz 3 i 4-latki; Zarząd dzielnicy Bielany
Czytaj dalej
środa, 30 grudzień, 2020 - 15:00
Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo–rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola
Czytaj dalej
środa, 30 grudzień, 2020 - 15:00
„Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy poprzez wdrażanie programów profilaktycznych w mokotowskich placówkach oświatowych”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów
Czytaj dalej
środa, 30 grudzień, 2020 - 15:00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany
Czytaj dalej
środa, 30 grudzień, 2020 - 15:00
Działania na rzecz Seniorów w Dzielnicy Mokotów; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów
Czytaj dalej
środa, 30 grudzień, 2020 - 12:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021 rok; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wesoła
Czytaj dalej
wtorek, 29 grudzień, 2020 - 16:00
Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
wtorek, 29 grudzień, 2020 - 16:00
Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy w Warszawie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
wtorek, 29 grudzień, 2020 - 16:00
Prowadzenie poradnictwa prawnego i wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
poniedziałek, 28 grudzień, 2020 - 16:00
Organizacja otwartych zajęć sportowych odbywających się na terenie dzielnicy Mokotow z np. biegania, fitness, gier zespołowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy; otwarty konkurs ofert Zarząd Dzielnicy Mokotów
Czytaj dalej