NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
czwartek, 15 marzec, 2018 - 16:00
Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołęka
Czytaj dalej
czwartek, 15 marzec, 2018 - 16:00
Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Czytaj dalej
poniedziałek, 12 marzec, 2018 - 16:00
Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego w 2018 r; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota
Czytaj dalej
poniedziałek, 12 marzec, 2018 - 16:00
Harcerki i harcerze łączą miasto w 100lecie odzyskania przez Polskę niepodległości; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
poniedziałek, 12 marzec, 2018 - 16:00
Turnus readaptacyjny dla osób uzależnionych będących w okresie rehabilitacji, osób współuzależnionych oraz członków rodzin w 2018 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota
Czytaj dalej
piątek, 9 marzec, 2018 - 16:00
Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w okresie ferii letnich, jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i/lub socjoterapeutycznej; otwarty konkurs
Czytaj dalej
czwartek, 8 marzec, 2018 - 15:50
Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Czytaj dalej
środa, 28 luty, 2018 - 16:00
Prowadzenie działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (Priorytet I, cel 3 Programu „Rodzina na lata 2010-2020); otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
wtorek, 27 luty, 2018 - 16:00
Prezentacja dorobku warszawskich środowisk twórczych poza granicami Polski: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej
poniedziałek, 5 luty, 2018 - 16:00
Stworzenie warszawskiego systemu standaryzacji miejsc wolnych od dyskryminacji dla warszawskich podmiotów gospodarczych prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, gastronomiczną, rozrywkową lub hotelarską; otwarty konkurs ofert
Czytaj dalej
poniedziałek, 5 luty, 2018 - 16:00
Organizacja wydarzenia edukacyjnego na rzecz walki z dyskryminacją pn. „IV Warszawski Dzień Różnorodności”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
środa, 31 styczeń, 2018 - 15:00
„Realizacja działań edukacyjnych promujących wychowanie dzieci bez przemocy w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2018 roku” ; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wesoła
Czytaj dalej
wtorek, 30 styczeń, 2018 - 16:00
Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w wieku emerytalnym: poprawa jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez organizację letniego wypoczynku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Czytaj dalej
piątek, 26 styczeń, 2018 - 16:00
Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) na terenie warszawskiej Szmulowizny w 2018 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ
Czytaj dalej
poniedziałek, 22 styczeń, 2018 - 16:00
Kreacja - nowe dzieła i wydarzenia; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury
Czytaj dalej