NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
piątek, 1 wrzesień, 2017 - 15:00
PRZEPROWADZENIE ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 10-18 LAT ORAZ ICH RODZIN W RAMACH LOKALNEGO SYSTEMU WSPARCIA (LSW) W DZIELNICY REMBERTÓW; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy
Czytaj dalej
środa, 19 kwiecień, 2017 - 16:00
Głosuję w budżecie partycypacyjnym!; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 23 marzec, 2017 - 16:00
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich w 2017 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Czytaj dalej
piątek, 10 marzec, 2017 - 16:00
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w formie domu dziennego pobytu; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 19 styczeń, 2017 - 14:00
Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Czytaj dalej
poniedziałek, 9 styczeń, 2017 - 15:00
Animacja i promocja Wisły w kontekście otwarcia sezonu letniego oraz wzbogacenia oferty działań w okresie wiosny i jesieni, otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Marketingu Miasta
Czytaj dalej
poniedziałek, 2 styczeń, 2017 - 16:00
Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych; otwarty konkurs ogłoszony przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 12 maj, 2016 - 16:00
Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2016 roku
Czytaj dalej
czwartek, 21 styczeń, 2016 - 16:00
Ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w latach 2016-2019
Czytaj dalej
poniedziałek, 4 styczeń, 2016 - 15:00
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku
Czytaj dalej
czwartek, 10 grudzień, 2015 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert narealizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w latach 2016-2017
Czytaj dalej
środa, 9 grudzień, 2015 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w latach 2016-2017
Czytaj dalej
piątek, 30 październik, 2015 - 16:00
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2015-2018
Czytaj dalej
piątek, 23 październik, 2015 - 16:00
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w latach 2015- 2018
Czytaj dalej
wtorek, 6 październik, 2015 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczacych przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2015-2018
Czytaj dalej