NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
środa, 20 grudzień, 2017 - 15:59
Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego, otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Czytaj dalej
środa, 20 grudzień, 2017 - 11:00
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy; konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Czytaj dalej
wtorek, 19 grudzień, 2017 - 16:00
Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii; konkurs przeprowadzany przez BPiPS
Czytaj dalej
wtorek, 19 grudzień, 2017 - 12:00
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Czytaj dalej
piątek, 15 grudzień, 2017 - 16:00
Jadłodzielnie dla Śródmieścia; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez zarząd Dzielnicy Śródmieście
Czytaj dalej
czwartek, 14 grudzień, 2017 - 16:00
Kina plenerowe w Dzielnicy Włochy; otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Dzielnicy Włochy
Czytaj dalej
czwartek, 14 grudzień, 2017 - 16:00
Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola
Czytaj dalej
czwartek, 14 grudzień, 2017 - 14:00
Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów S
Czytaj dalej
piątek, 1 grudzień, 2017 - 16:00
Warszawa- Miasto dostępne dla wszystkich; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Waszawy
Czytaj dalej
poniedziałek, 13 listopad, 2017 - 16:00
Młodzi zdolni warszawiacy - wsparcie w okresie zmian oświatowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej
wtorek, 7 listopad, 2017 - 23:59
Wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
piątek, 27 październik, 2017 - 16:00
Prowadzenie działań z zakresu redukcji szkód wśród mieszkańców warszawskich domów pomocy społecznej oraz wsparcie pracowników bezpośrednio sprawującymi nad nimi opiekę; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
czwartek, 19 październik, 2017 - 16:00
Wspieranie programów edukacji i promocji zdrowia w latach 2017 - 2019, otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej
poniedziałek, 16 październik, 2017 - 16:00
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z PWD jako element całorocznej i udokumentowanej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej; otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ
Czytaj dalej
niedziela, 15 październik, 2017 - 16:00
Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej