NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
czwartek, 7 czerwiec, 2018 - 15:00
Zapewnienie wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
piątek, 1 czerwiec, 2018 - 16:00
działania informacyjno-edukacyjne adresowane do rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, nauczycieli i wychowawców na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer
Czytaj dalej
niedziela, 20 maj, 2018 - 16:00
Utrzymanie samodzielności żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
piątek, 18 maj, 2018 - 16:00
Edukacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju i popularyzacja artystycznej twórczości amatorskiej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
piątek, 18 maj, 2018 - 16:00
Upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
czwartek, 17 maj, 2018 - 16:00
Wolska Akademia Seniora – pilotażowy program aktywizująco - edukacyjny dla seniorów z terenu Dzielnicy Wola; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola
Czytaj dalej
wtorek, 15 maj, 2018 - 16:00
Letnio – jesienne spacery po terenie Dzielnicy Praga-Północ; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ
Czytaj dalej
poniedziałek, 14 maj, 2018 - 15:30
Przeprowadzenie pilotażowego projektu polegającego na stworzeniu oraz testowym zastosowaniu mechanizmu wspierającego międzysektorową współpracę mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych działających na terenie Żoliborza przy realizacji pomn
Czytaj dalej
poniedziałek, 14 maj, 2018 - 15:30
Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Wilanów
Czytaj dalej
czwartek, 10 maj, 2018 - 16:00
Ochotnicy w szkole 2.0; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
piątek, 4 maj, 2018 - 15:30
Podejmowanie działań mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich, w tym prowadzenie grup wsparcia, spotkań integracyjnych, obozów profilaktyczno - integracyjnych, innych działań służących poprawie sytuacji społecznej osób i rodzin zagroż
Czytaj dalej
poniedziałek, 30 kwiecień, 2018 - 16:00
Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie profilaktyki wskazującej prowadzonej w przestrzeni publicznej wyłączonej z zakazu spożywania alkoholu - pilotaż, konkurs przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
czwartek, 26 kwiecień, 2018 - 16:00
Działania rozszerzające i uzupełniające ofertę edukacyjną Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2018;otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji
Czytaj dalej
czwartek, 26 kwiecień, 2018 - 16:00
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 2018; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji
Czytaj dalej
czwartek, 26 kwiecień, 2018 - 16:00
II Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji
Czytaj dalej