NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
poniedziałek, 5 marzec, 2018 - 15:00
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych: wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga Północ
Czytaj dalej
poniedziałek, 5 marzec, 2018 - 10:21
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych: wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
środa, 28 luty, 2018 - 16:00
Prowadzenie działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (Priorytet I, cel 3 Programu „Rodzina na lata 2010-2020); otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
czwartek, 15 luty, 2018 - 16:00
PROWADZENIE ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ SOCJOTEAPEUTCZNYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 10-16 LAT ORAZ ICH RODZIN W RAMACH LOKALNEGO SYSTEMU WSPARCIA (LSW) W DZIELNICY REMBERTÓW; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Rembert
Czytaj dalej
czwartek, 11 styczeń, 2018 - 16:00
Pilotaż organizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
piątek, 5 styczeń, 2018 - 15:00
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych konkurs przeprowadzany przez Dzielnicę Wola m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 28 grudzień, 2017 - 16:00
Realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Urs
Czytaj dalej
środa, 20 grudzień, 2017 - 15:59
Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego, otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Czytaj dalej
środa, 20 grudzień, 2017 - 11:00
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy; konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Czytaj dalej
wtorek, 19 grudzień, 2017 - 16:00
Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii; konkurs przeprowadzany przez BPiPS
Czytaj dalej
wtorek, 19 grudzień, 2017 - 12:00
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Czytaj dalej
piątek, 15 grudzień, 2017 - 16:00
Jadłodzielnie dla Śródmieścia; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez zarząd Dzielnicy Śródmieście
Czytaj dalej
czwartek, 14 grudzień, 2017 - 16:00
Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola
Czytaj dalej
czwartek, 14 grudzień, 2017 - 16:00
Kina plenerowe w Dzielnicy Włochy; otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Dzielnicy Włochy
Czytaj dalej
czwartek, 14 grudzień, 2017 - 14:00
Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów S
Czytaj dalej