NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
czwartek, 23 lipiec, 2020 - 14:00
Warszawski Panel Klimatyczny; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
Czytaj dalej
czwartek, 23 lipiec, 2020 - 14:00
Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku; otwarty konkurs ofert Ursynó
Czytaj dalej
wtorek, 21 lipiec, 2020 - 16:00
Warszawa miastem dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami – część pierwsza; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
wtorek, 21 lipiec, 2020 - 16:00
Warszawa miastem dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami – część druga; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
wtorek, 21 lipiec, 2020 - 16:00
Organizowanie wsparcia dla kobiet z dziećmi, kobiet w ciąży, osób i rodzin w 10-ciu mieszkaniach wspomaganych treningowych na terenie m.st. Warszawy (pilotaż); otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
środa, 15 lipiec, 2020 - 16:00
Akademia rzeczników zmian 2.0; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
piątek, 26 czerwiec, 2020 - 15:00
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym oraz pracowników żłobków i przedszkoli
Czytaj dalej
poniedziałek, 22 czerwiec, 2020 - 16:00
Wsparcie rozwoju wolontariatu w szkołach m.st. Warszawy. Konkurs przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej.
Czytaj dalej
piątek, 27 marzec, 2020 - 16:00
Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w okresie ferii letnich, jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i/lub socjoterapeutycznej; otwarty konkurs
Czytaj dalej
środa, 26 luty, 2020 - 16:00
Praskie Obozy Sportowo-Rekreacyjne; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga Północ
Czytaj dalej
piątek, 13 grudzień, 2019 - 16:00
Prowadzenie modułowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
czwartek, 12 wrzesień, 2019 - 16:00
Wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej
piątek, 19 wrzesień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów promocji zdrowia w latach 2014-2016
Czytaj dalej
środa, 3 wrzesień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawyw latach 2014 – 2016
Czytaj dalej
środa, 13 sierpień, 2014 - 15:00
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2014 roku
Czytaj dalej