NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
wtorek, 6 październik, 2020 - 16:00
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z PWD jako element całorocznej i udokumentowanej pracy profilaktycznej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzilenicy Praga Północ
Czytaj dalej
poniedziałek, 5 październik, 2020 - 16:00
Doposażenie i drobne prace remontowe związane z poprawą warunków lokalowych w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego i innych placówkach realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st.
Czytaj dalej
wtorek, 29 wrzesień, 2020 - 16:00
Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projeków Społecznych
Czytaj dalej
poniedziałek, 28 wrzesień, 2020 - 16:00
„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (typ D) na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów
Czytaj dalej
poniedziałek, 28 wrzesień, 2020 - 16:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Czytaj dalej
piątek, 25 wrzesień, 2020 - 16:00
Organizacja wolontariatu na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
środa, 23 wrzesień, 2020 - 16:00
Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji
Czytaj dalej
poniedziałek, 21 wrzesień, 2020 - 16:00
Rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji
Czytaj dalej
czwartek, 17 wrzesień, 2020 - 16:00
Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bemowo
Czytaj dalej
wtorek, 15 wrzesień, 2020 - 16:00
Warszawa miastem otwartym dla osób ze szczególnymi potrzebami – część trzecia; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
poniedziałek, 31 sierpień, 2020 - 16:00
Prowadzenie jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 27 sierpień, 2020 - 16:00
Aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami. Konkurs przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 20 sierpień, 2020 - 16:00
Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej oraz zagospodarowania czasu wolnego jako elementu całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej skierowanych do dzieci i młodzieży ze śródmiejskich placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
Czytaj dalej
czwartek, 20 sierpień, 2020 - 16:00
Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek wspierających dzieci i młodzież w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola
Czytaj dalej
poniedziałek, 17 sierpień, 2020 - 16:00
Wsparcie grupowe na Woli; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola
Czytaj dalej