NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
poniedziałek, 29 październik, 2018 - 15:30
Prowadzenie placówki/placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w tym świetlic, klubów, i ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z obszarów kumulacji problemów społecznych z terenu dzielnicy Bielany m.st. Warszawy jako element Lok
Czytaj dalej
wtorek, 23 październik, 2018 - 16:00
Mobilny Punkt Poradnictwa (pilotaż); otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
poniedziałek, 22 październik, 2018 - 16:00
Działanie klubu abstynenckiego na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.
Czytaj dalej
poniedziałek, 22 październik, 2018 - 16:00
Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób z problemem alkoholowym, rodzin i bliskich tych osób; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Włochy
Czytaj dalej
poniedziałek, 22 październik, 2018 - 16:00
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Włochy
Czytaj dalej
poniedziałek, 22 październik, 2018 - 16:00
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Targówek
Czytaj dalej
piątek, 19 październik, 2018 - 16:00
Program „Aktywny Warszawiak” – rusz się Warszawo po świętach; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji
Czytaj dalej
piątek, 19 październik, 2018 - 16:00
Warszawska Złota Rączka dla seniorów; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
piątek, 19 październik, 2018 - 16:00
Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2018 - 2019; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji
Czytaj dalej
wtorek, 16 październik, 2018 - 16:00
Pozarządownik szkolny; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji
Czytaj dalej
wtorek, 16 październik, 2018 - 15:30
Prowadzenie na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Czytaj dalej
poniedziałek, 15 październik, 2018 - 16:00
Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Domu Sąsiedzkiego ( Miejsca Aktywności Lokalnej) – Centrum Społecznego Paca . ; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe
Czytaj dalej
poniedziałek, 15 październik, 2018 - 15:00
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w formie opiekuńczej
Czytaj dalej
piątek, 12 październik, 2018 - 16:00
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga Północ
Czytaj dalej
czwartek, 11 październik, 2018 - 16:00
prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (Priorytet III, Cel I Programu „Rodzina” przyjętego uchwałą
Czytaj dalej