NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
wtorek, 27 luty, 2018 - 16:00
Prezentacja dorobku warszawskich środowisk twórczych poza granicami Polski: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej
poniedziałek, 5 luty, 2018 - 16:00
Stworzenie warszawskiego systemu standaryzacji miejsc wolnych od dyskryminacji dla warszawskich podmiotów gospodarczych prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, gastronomiczną, rozrywkową lub hotelarską; otwarty konkurs ofert
Czytaj dalej
poniedziałek, 5 luty, 2018 - 16:00
Organizacja wydarzenia edukacyjnego na rzecz walki z dyskryminacją pn. „IV Warszawski Dzień Różnorodności”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
środa, 31 styczeń, 2018 - 15:00
„Realizacja działań edukacyjnych promujących wychowanie dzieci bez przemocy w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2018 roku” ; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wesoła
Czytaj dalej
wtorek, 30 styczeń, 2018 - 16:00
Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w wieku emerytalnym: poprawa jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez organizację letniego wypoczynku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Czytaj dalej
piątek, 26 styczeń, 2018 - 16:00
Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) na terenie warszawskiej Szmulowizny w 2018 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ
Czytaj dalej
poniedziałek, 22 styczeń, 2018 - 16:00
Kreacja - nowe dzieła i wydarzenia; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury
Czytaj dalej
piątek, 19 styczeń, 2018 - 23:59
Realizacja projektów upowszechniających kulturę w różnych działaniach oraz formach artystycznych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola
Czytaj dalej
środa, 17 styczeń, 2018 - 16:00
Dziedzictwo kulturalne i współczesna tożsamość Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury
Czytaj dalej
wtorek, 16 styczeń, 2018 - 15:00
Przedsięwzięcia kulturalne realizowane w takich formach jak: festiwale, wystawy, konferencje naukowe, przeglądy filmowe, itp. oraz działania społeczne aktywizujące mieszkańców, w tym działania międzypokoleniowe.
Czytaj dalej
poniedziałek, 15 styczeń, 2018 - 15:00
Działania animujące przestrzeń Wisły w kontekście aktywności na rzece i jej brzegach oraz wydarzenia towarzyszące Otwarciu Sezonu Letniego i Święcie Wisły; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej
poniedziałek, 15 styczeń, 2018 - 15:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - wsparcie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd dzielnicy Żoliborz
Czytaj dalej
poniedziałek, 15 styczeń, 2018 - 15:00
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz
Czytaj dalej
poniedziałek, 15 styczeń, 2018 - 15:00
Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz
Czytaj dalej
piątek, 12 styczeń, 2018 - 16:00
Działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy w 2018 r.; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Czytaj dalej