NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
czwartek, 7 styczeń, 2021 - 16:00
Przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne dla mieszkańców dzielnicy Żoliborz w okresie wakacyjnym; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz
Czytaj dalej
czwartek, 7 styczeń, 2021 - 16:00
Kulturalna oferta Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury
Czytaj dalej
czwartek, 7 styczeń, 2021 - 15:30
Animacja życia kulturalnego oraz upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych, a także popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego wspierające rozwój i integrujące środowisko lokalne Dzielnicy Białołęka
Czytaj dalej
czwartek, 7 styczeń, 2021 - 15:00
Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bemowo
Czytaj dalej
wtorek, 5 styczeń, 2021 - 16:00
Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ
Czytaj dalej
wtorek, 5 styczeń, 2021 - 16:00
Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego w okresie trwałości projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” dla 5 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelek
Czytaj dalej
poniedziałek, 4 styczeń, 2021 - 16:00
„Organizacja wyjazdowych letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2021 roku”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołęka
Czytaj dalej
poniedziałek, 4 styczeń, 2021 - 16:00
Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
poniedziałek, 4 styczeń, 2021 - 16:00
Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
poniedziałek, 4 styczeń, 2021 - 16:00
„Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2021 roku”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołęka
Czytaj dalej
poniedziałek, 4 styczeń, 2021 - 16:00
Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów oraz rozwój ich aktywności społecznej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
poniedziałek, 4 styczeń, 2021 - 16:00
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
poniedziałek, 4 styczeń, 2021 - 16:00
„Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy Białołęka w 2021 roku”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołęka
Czytaj dalej
poniedziałek, 4 styczeń, 2021 - 16:00
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz
Czytaj dalej
poniedziałek, 4 styczeń, 2021 - 16:00
„Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych w 2021 roku”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołęka
Czytaj dalej