NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
środa, 30 październik, 2019 - 16:00
Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych
Czytaj dalej
środa, 12 czerwiec, 2019 - 16:00
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zapobieganie marginalizacji i izolacji tych osób, realizowane poprzez analizę miejsc użyteczności publicznej pod kątem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz edukacja
Czytaj dalej
czwartek, 6 czerwiec, 2019 - 16:00
Zaangażowanie seniorów w promocję Warszawskich Dni Seniora 2019; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
poniedziałek, 3 czerwiec, 2019 - 16:00
Samorządna młodzież 3.0; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
piątek, 31 maj, 2019 - 15:40
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich w 2019 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście
Czytaj dalej
czwartek, 30 maj, 2019 - 16:00
Prezentacja dorobku warszawskich środowisk twórczych poza granicami Polski: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej
środa, 29 maj, 2019 - 16:00
Przeprowadzenie kampanii społecznych/ kampanii informacyjno - edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
środa, 29 maj, 2019 - 15:00
„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota
Czytaj dalej
środa, 22 maj, 2019 - 16:00
Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w latach 2019-2022; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
środa, 22 maj, 2019 - 16:00
Prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
poniedziałek, 13 maj, 2019 - 14:43
Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) na terenie warszawskiej Szmulowizny w 2018 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ
Czytaj dalej
czwartek, 9 maj, 2019 - 16:00
Zwiększenie dostępności specjalistycznej oferty pomocowej dla rodzin doświadczających przemocy w rodzinie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
czwartek, 9 maj, 2019 - 16:00
Zwiększenie efektywności procedury „Niebieskie Karty”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
wtorek, 7 maj, 2019 - 16:00
Realizacja programów mających na celu zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy poprzez ich aktywizację i integrację; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
poniedziałek, 6 maj, 2019 - 16:00
Młodzi warszawiacy rozwijają się naukowo; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji
Czytaj dalej