NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
wtorek, 30 październik, 2018 - 16:00
Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
środa, 13 czerwiec, 2018 - 15:00
Realizacja kursów komputerowych dla osób w wieku powyżej 60 lat; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
wtorek, 12 czerwiec, 2018 - 16:00
Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Dzielnicy Włochy
Czytaj dalej
czwartek, 7 czerwiec, 2018 - 16:00
Młodzi, zdolni warszawiacy podnoszą swoje kompetencje; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 7 czerwiec, 2018 - 16:00
Młodzi, zdolni warszawiacy zmieniają swoje miasto; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 7 czerwiec, 2018 - 15:00
Zapewnienie wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
piątek, 1 czerwiec, 2018 - 16:00
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczna ze względu na wiek oraz występującą w rodzinie niepełnosprawność; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga Południe
Czytaj dalej
piątek, 1 czerwiec, 2018 - 16:00
działania informacyjno-edukacyjne adresowane do rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, nauczycieli i wychowawców na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer
Czytaj dalej
niedziela, 20 maj, 2018 - 16:00
Utrzymanie samodzielności żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
piątek, 18 maj, 2018 - 16:00
Edukacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju i popularyzacja artystycznej twórczości amatorskiej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
piątek, 18 maj, 2018 - 16:00
Upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
piątek, 18 maj, 2018 - 16:00
Wspieranie przygotowania i realizacji inicjatyw służących popularyzacji tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Ursynowa; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
czwartek, 17 maj, 2018 - 16:00
Wolska Akademia Seniora – pilotażowy program aktywizująco - edukacyjny dla seniorów z terenu Dzielnicy Wola; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola
Czytaj dalej
wtorek, 15 maj, 2018 - 16:00
Letnio – jesienne spacery po terenie Dzielnicy Praga-Północ; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ
Czytaj dalej
wtorek, 15 maj, 2018 - 16:00
Letnio – jesienne spacery po terenie Dzielnicy Praga-Północ; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ
Czytaj dalej