NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
piątek, 18 grudzień, 2020 - 16:00
Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe
Czytaj dalej
czwartek, 17 grudzień, 2020 - 16:00
„Organizacja wyjazdów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych, jako kontynuacja całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą, w placówkach wsparcia dziennego w 2021r.”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota
Czytaj dalej
czwartek, 17 grudzień, 2020 - 16:00
Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Włochy
Czytaj dalej
czwartek, 17 grudzień, 2020 - 16:00
Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Włochy
Czytaj dalej
czwartek, 17 grudzień, 2020 - 16:00
„Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, która zostanie skierowana do dzieci i młodzieży z ochockich szkół w 2021r.”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota
Czytaj dalej
czwartek, 10 grudzień, 2020 - 16:00
Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście
Czytaj dalej
czwartek, 10 grudzień, 2020 - 16:00
Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście
Czytaj dalej
czwartek, 10 grudzień, 2020 - 16:00
Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście
Czytaj dalej
środa, 18 listopad, 2020 - 16:00
Prowadzenie punktu/punktów w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja.
Czytaj dalej
środa, 18 listopad, 2020 - 16:00
Prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
piątek, 13 listopad, 2020 - 15:00
Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą ; otwarty konkurs ofdert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
czwartek, 12 listopad, 2020 - 16:00
Prowadzenie Klubu Seniora dla mieszkańców Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota
Czytaj dalej
czwartek, 12 listopad, 2020 - 16:00
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Rembertów (2020-2023)
Czytaj dalej
wtorek, 10 listopad, 2020 - 16:00
„Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacj
Czytaj dalej
piątek, 30 październik, 2020 - 16:00
Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2020 – 2021: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji
Czytaj dalej