NGO

Get Adobe Flash player

Wspieranie przygotowania i realizacji inicjatyw służących popularyzacji

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-11-25 12:47, ext.piotr.jesiotr

Wspieranie przygotowania i realizacji inicjatyw służących popularyzacji tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

piątek, 8 stycznia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie przygotowania i realizacji inicjatyw służących popularyzacji tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 08.01.2021 roku do godz. 16.00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Joanna Kajka, nr telefonu 22 44 38 647 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1224/2020 Zarządu Dzielnicy Targówek z dnia 24 listopada 2020 r.w s prawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_popularyzacyjna_wg_nowego_wzoru.docx, rozmiar pliku: 44.3 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 1254/2020 Zarządu Dzielnicy Targówek z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę 1224/2020
  (plik: uchwala_zmieniajaca_popularyzacja.docx, rozmiar pliku: 30.85 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-2241.rtf, rozmiar pliku: 23.07 KB)
  Pobierz