NGO

Get Adobe Flash player

Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-11-18 13:54, ext.piotr.jesiotr

Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

czwartek, 10 grudnia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:
Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl do dnia 10 grudnia 2020 roku do godz. 16:00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Piotr Salach , nr telefonu 22 443 92 78, od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-16:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 5033/2020 ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_w_sprawie_ogloszenia_otwartego_konkursu_z_uzasadnieniem_-_wersja_ostateczna.docx, rozmiar pliku: 46.3 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  UCHWAŁA NR 5031/2020 ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_nr.5031_z_18.11.2020_w_sprawie_powolania_komisji_konkursowej.docx, rozmiar pliku: 24.08 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 5215/2020 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę 5031
  (plik: uchwala_zmieniajaca_5215_z_02.12.2020.docx, rozmiar pliku: 21.84 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: 0253_001.pdf, rozmiar pliku: 68.08 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: 0281_001.pdf, rozmiar pliku: 106.32 KB)
  Pobierz