NGO

Get Adobe Flash player

Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-11-18 15:41, ext.piotr.jesiotr

Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Etap konkursu:

Ogłoszony

Termin składania ofert:

czwartek, 10 grudnia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 10.12.2020 roku do godz. 16.00
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Martyna Perzyna, nr telefonu 22 325 53 47, od poniedziałku do w godz. 8.00 – 16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 5035/2020 ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_nr_5035_2020.docx, rozmiar pliku: 41.81 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  UCHWAŁA NR 5032/2020 ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_nr_5032_2020.docx, rozmiar pliku: 24.14 KB)
  Pobierz