NGO

Get Adobe Flash player

Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy,...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-11-24 11:23, ext.piotr.jesiotr

Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 28 października, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych 9. Ze względu na nabór ciągły, oferty są przyjmowane i rozpatrywane w trybie miesięcznym. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do przedostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, tj. zgodnie z podanymi datami: 28.01.2021 roku do godz. 16.00; 25.02.2021 roku do godz. 16.00; 30.03.2021 roku do godz. 16.00; 29.04.2021 roku do godz. 16.00; 28.05.2021 roku do godz. 16.00; 29.06.2021 roku do godz. 16.00; 29.07.2021 roku do godz. 16.00; 30.08.2021 roku do godz. 16.00; 29.09.2021 roku do godz. 16.00; 28.10.2021 roku do godz. 16.00. 10. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 11. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Michał Stasiak nr telefonu 22 325 86 17 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-199.rtf, rozmiar pliku: 16.82 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol-zbiorczy-2021-biura-93-199_dostepny_z_data.docx, rozmiar pliku: 7.12 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej cz. 2 z dnia 07.04.2021r
  (plik: wyniki-oceny-formalnej_cz.2_7.04.2021.odt, rozmiar pliku: 17.88 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy cz. 2
  (plik: protokol-zbiorczy-2021-biura-93-199_9.rtf, rozmiar pliku: 92.78 KB)
  Pobierz