NGO

Get Adobe Flash player

Wsparcie wolontariatu dla osamotnionych seniorów, korzystających z...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2021-01-04 14:02, ext.piotr.jesiotr

Wsparcie wolontariatu dla osamotnionych seniorów, korzystających z usług opiekuńczych w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 28 stycznia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku w latach 2021-2023 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie wolontariatu dla osamotnionych seniorów, korzystających z usług opiekuńczych w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28 stycznia 2021 roku do godz. 16.00
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marcin Sobocki, nr telefonu 22 44 31 491, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie fomrlanej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-218_4.rtf, rozmiar pliku: 56.13 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_wsparcie_wolontariatu.doc, rozmiar pliku: 39 KB)
  Pobierz