NGO

Get Adobe Flash player

Wolska Akademia Seniora – pilotażowy program aktywizująco - edukacyjny

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-03-29 13:34, ext.piotr.jesiotr

Wolska Akademia Seniora – pilotażowy program aktywizująco - edukacyjny dla seniorów z terenu Dzielnicy Wola; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

czwartek, 17 maj, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego:

Wolska Akademia Seniora – pilotażowy program aktywizująco - edukacyjny dla seniorów z terenu Dzielnicy Wola.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Logindo dnia 17 maja 2018 roku do godz. 16.00 Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2018 roku do godz. 16.00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Żelaznej 99, 01-017 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul Żelaznej 99, 01-017 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wojciech Piętka, nr telefonu 22 443 57 51, od poniedziałku    do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 12141/2018 Zarządu Dzielnicy Wola z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: ogloszenie_was_2018-poprawione.docx, rozmiar pliku: 41.64 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-214_was.rtf, rozmiar pliku: 71.22 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 12714/2018 Zarządu Dzielnicy Wola z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_nr_12714_2018_zarzad_wola.doc.doc, rozmiar pliku: 49 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_z_komisji_do_konkursu_ogloszonego_uchwala_nr_12141.pdf, rozmiar pliku: 591.18 KB)
  Pobierz