NGO

Get Adobe Flash player

Upowszechnianie kultury na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-11-30 08:41, ext.piotr.jesiotr

Upowszechnianie kultury na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z naciskiem na działania z zakresu edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

poniedziałek, 11 stycznia, 2021 - 15:30

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Upowszechnianie kultury na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z naciskiem na działania z zakresu edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 11.01.2021 roku do godz. 15.30.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Anna Fornalczyk, nr telefonu 22 443 47 58, od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 2115/2020 Zarządu Dzielnicy Bielany z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: 2115.docx, rozmiar pliku: 26.44 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: 2115_zal.doc, rozmiar pliku: 136 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 2300/2021 Zarządu Dzielnicy Bielany z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uz_2300_z_19.01.2021.docx, rozmiar pliku: 24.71 KB)
  Pobierz