NGO

Get Adobe Flash player

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-03-12 14:09, ext.piotr.jesiotr

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wilanów

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

poniedziałek, 9 kwiecień, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku​ zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 09.04.2018 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2018 roku do godz. 15:45​ w Wydziale Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Magdalena Cacek-Ganc, nr telefonu 22 44 34 990, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 606/IV/2018 Zarządu Dzielnicy Wilanów z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: nowa-uchwala-ws-ogloszenia-konkursu-dzielnice-93-226_1.rtf, rozmiar pliku: 236.8 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 616/IV/2018 Zarządu Dzielnicy Wilanów z dnia 30 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę 606/IV/2018
  (plik: skm_c454e18033013370.pdf, rozmiar pliku: 5120.87 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-.rtf, rozmiar pliku: 99.92 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Uchwała nr 636/IV/2018 Zarządu Dzielnicy Wilanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: skm_c454e18042613230.pdf, rozmiar pliku: 743.97 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skm_c454e18061318070.pdf, rozmiar pliku: 675.42 KB)
  Pobierz