NGO

Get Adobe Flash player

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Targówek m.st....

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-11-21 11:08, ext.piotr.jesiotr

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 8 stycznia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 08.01.2020 roku do godz. 16.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.01.2020 roku do godz. 16.00 w Zespole Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie, pok. 435, IV piętro lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie, pok. 435, IV piętro, nr telefonu 22/ 44 38 707, 44 38 706 od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 – 13:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 602/2019 ZARZĄDU DZIELNICY TARGÓWEK z dnia 20.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_zarzadu_ogloszenie_szkolenie_niepenosprawni_2020.docx, rozmiar pliku: 60.35 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia
  (plik: harmonogram_wykaz_uczestnikow_szkolenia.xls, rozmiar pliku: 2138 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 644/2019 Zarządu Dzielnicy Targówek z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_powolanie_komisji_2020.docx, rozmiar pliku: 25.05 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  UCHWAŁA NR 662/2019 r. ZARZĄDU DZIELNICY TARGÓWEK z dnia 11.12.2019 r. zmieniająca uchwałę 602/2019
  (plik: uchwala_zarzadu_ogloszenie_szkolenie_niepenosprawni_2020_zmieniajaca.doc, rozmiar pliku: 47 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-224_szkolenie_niepelnosprawnych.rtf, rozmiar pliku: 62.04 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Protokół zbiorczy
  (plik: 602_2019.pdf, rozmiar pliku: 107.97 KB)
  Pobierz