NGO

Get Adobe Flash player

Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych,...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-11-25 14:25, ext.piotr.jesiotr

Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym, będącym konsekwencją

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

niedziela, 10 stycznia, 2021 - 23:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym, będącym konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2021 roku.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 10.01.2021 roku do godz. 23.00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz, nr telefonu 22 443 90 15, 22 443 90 14, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała 871/20 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_871_20.doc, rozmiar pliku: 69 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: uchwala_871_20_zalacznik.doc, rozmiar pliku: 147.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 919/20 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 871
  (plik: uchwala_919_20.doc, rozmiar pliku: 66 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik do uchwały nr 919/20
  (plik: uchwala_919_zalacznik.doc, rozmiar pliku: 77.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Uchwała nr 989/20 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: komisja_konkursowa_uchwala_989_20.doc, rozmiar pliku: 48.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-213.doc, rozmiar pliku: 35.5 KB)
  Pobierz