NGO

Get Adobe Flash player

Realizacja 13 sierpnia 2017 r. w godz. 20.00-21.30 na pl. Zamkowym w...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-02-15 15:35, twisniewski

Realizacja 13 sierpnia 2017 r. w godz. 20.00-21.30 na pl. Zamkowym w Warszawie programu artystycznego stanowiącego część obchodów „Dnia Pamięci Starówki”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Dzielnicę Śródmieście m.st. Warszawy

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 30 marca, 2017 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja 13 sierpnia 2017 r. w godz. 20.00-21.30 na pl. Zamkowym w Warszawie programu artystycznego stanowiącego część obchodów „Dnia Pamięci Starówki”.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 30.03.2017 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2017 roku do godz. 16:00 w Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień dotyczących wymogów formalnych (Marta Jurzyńska, nr telefonu 22 44 39 241, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00) oraz realizacji zadania konkursowego (Ewa Rybałko, nr telefonu 22 44 39 242, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 7090/2017 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego (...)
  (plik: ogloszenie_13_sierpnia.rtf, rozmiar pliku: 207.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-210.pdf, rozmiar pliku: 139.69 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 7611/2017 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniająca ustawę 6629/17 w sprawie powołania kom
  (plik: zmiana_skladu_komisji.docx, rozmiar pliku: 16.3 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_7090_2017.pdf, rozmiar pliku: 496.63 KB)
  Pobierz