NGO

Get Adobe Flash player

Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-07-13 14:52, ext.piotr.jesiotr

Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 9 sierpnia, 2017 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. 

 

Nazwa zadania konkursowego:
Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login​ do dnia 9 sierpnia 2017 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2017 roku do godz. 15.00 w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską pod adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych

w zakresie zadania konkursowego:

­   Marcin NOWOCIEŃ                        –  pok. 1139,   tel. 22 44-324-74 

­   Katarzyna TWARDOWSKA                       –  pok. 1139,   tel. 22 44-324-82

­   Katarzyna KLIMEK                         –  pok. 1139,   tel. 22 44-324-70

­   Katarzyna NOWAK                         -   pok. 1139,   tel. 22 44-324-73

­   Monika SZYBILSKA                       -   pok. 1139,   tel. 22 44-324-90

­   Karolina ZOWCZAK                                   -   pok. 1139,   tel. 22 44-324-67

 

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):

­  Katarzyna TWARDOWSKA         –  pok.  1139, tel. 22 44-324-82

­  Katarzyna KLIMEK                       –  pok.  1139,  tel. 22 44-324-70

­  Monika SZYBILSKA                    -   pok. 1139,   tel. 22 44-324-90

­  Katarzyna NOWAK                                   -   pok. 1139,   tel. 22 44-324-73

­  Karolina ZOWCZAK                     -   pok. 1139,   tel. 22 44-324-67

 

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 11:00 oraz 13:00 – 15:30


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wyniki oceny formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-.docx, rozmiar pliku: 17.34 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skonica284e17090408400.pdf, rozmiar pliku: 873.81 KB)
  Pobierz