NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie zintegrowanych działań socjoterapeutycznych skierowanych do...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-11-26 12:33, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie zintegrowanych działań socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat oraz ich rodzin w ramach lokalnego systemu wsparcia w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

piątek, 8 stycznia, 2021 - 15:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie zintegrowanych działań socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat oraz ich rodzin w ramach lokalnego systemu wsparcia w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 08 stycznia 2021 roku do godz. 15.00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Aneta Markowska, nr telefonu 22 443 68 96, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1071/2020 Zarządu Dzielnicy Wawer z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_soc_mec_ostateczny.docx, rozmiar pliku: 30.22 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: nowy_druk_soc_2021.docx, rozmiar pliku: 44.57 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 1104/2020 Zarządu Dzielnicy Wawer z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_wawer_komisja.docx, rozmiar pliku: 23.21 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-217_1.rtf, rozmiar pliku: 71.5 KB)
  Pobierz