NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-12-08 15:16, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek (2021-2023)

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

piątek, 8 stycznia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2023 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:
Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 8 stycznia 2021 roku do godz. 16:00
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Anna Narowska-Muth, nr telefonu 22 443-29-84, Agnieszka Dobija-Nowak, nr telefonu 22 443 14 51 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Lista ofert po ocenie fomrlanej
    (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-218.rtf, rozmiar pliku: 63.64 KB)
    Pobierz