NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2016-11-23 15:27, p.jesiotr

Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

piątek, 16 grudnia, 2016 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 16 grudnia 2016 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2016 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Canaletta 2, pok. 104, nr telefonu (22) 443 14 48,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wykaz ofert spełniających wymogi formalne
  (plik: wykaz_ofert_spelniajacych_wymagania_formalne_1697_2016.xls, rozmiar pliku: 21 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protoko_zbiorczy_1697.pdf, rozmiar pliku: 299.58 KB)
  Pobierz