NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie klubów weekendowych w okresie trwałości projektu...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-12-15 15:12, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie klubów weekendowych w okresie trwałości projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, osób z niepełnospr

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 7 stycznia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2023 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie klubów weekendowych w okresie trwałości projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z pozostałymi zaburzeniami psychicznymi na terenie Dzielnic Targówek i Praga-Północ m.st. Warszawy.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 07.01.2021 roku do godz. 16.00
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych Paweł Żurek, nr telefonu +48 22 44 32 995,
od 15.12.2020 r. do 07.01.2021 r. w godz. 9.00-17.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki_oceny_forlamnej_kluby.rtf, rozmiar pliku: 71.6 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_kluby_word.rtf, rozmiar pliku: 2218.71 KB)
  Pobierz