NGO

Get Adobe Flash player

Program zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-11-26 15:48, ext.piotr.jesiotr

Program zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej /socjoterapeutycznej.; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

poniedziałek, 11 stycznia, 2021 - 15:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Program zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej /socjoterapeutycznej.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 11.01.2021 roku do godz. 15.00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Monika Bobowska – Sucharzewska nr telefonu 22 325 43 93, Marta Ziętek - Rdzanek nr telefonu 22 325 43 89, od poniedziałku do piątku w godz. 8 -16).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 2093/2020 Zarządu Dzielnicy Bielany z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: 2093.docx, rozmiar pliku: 28.93 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: 2093_zal.docx, rozmiar pliku: 63.08 KB)
  Pobierz