NGO

Get Adobe Flash player

Program doradczy Academy_Smolna#2021; otwarty konkurs ofert przeprowadzany

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-11-24 11:18, ext.piotr.jesiotr

Program doradczy Academy_Smolna#2021; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Rozwoju Gospodarczego

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 21 grudnia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Rozwój gospodarczy

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Program doradczy Academy_Smolna#2021

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 21.12.2020 roku 2020 do godz. 16.00
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Bienias mbienias@um.warszawa.pl , nr telefonu 22 443-02-57, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej.rtf, rozmiar pliku: 66.27 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol-zbiorczy.rtf, rozmiar pliku: 80.21 KB)
  Pobierz