NGO

Get Adobe Flash player

„Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2021-02-19 14:17, p.jesiotr

„Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2021 roku”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga Południe

Etap konkursu:

Ogłoszony

Termin składania ofert:

poniedziałek, 12 kwietnia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Edukacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

„Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2021 roku”

 

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 12 kwietnia 2021 roku do godz. 16:00. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe  m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Edyta Kurant, nr telefonu 22 443 55 32, Eliza Laska, nr telefonu 22 443 51 56 od poniedziałku do piątku w godz. (9:00 – 15:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 3597/2021 zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z 17 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
  (plik: uchwala_zarzadu_dzielnicy_praga-poludnie_m.st_._warszawy.docx, rozmiar pliku: 30.14 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: zalacznik_do_uchwaly_zarzadu_dzielnicy_praga-poludnie_m.st_._warszawy.docx, rozmiar pliku: 40.24 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 3710/2021 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe z dnia 10 marca 2021 r, w sprawie powołania komisji
  (plik: vi_3710-03-2021.docx, rozmiar pliku: 24.09 KB)
  Pobierz