NGO

Get Adobe Flash player

„Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2021-02-26 15:12, ext.piotr.jesiotr

„Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2021 roku”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

czwartek, 25 marca, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Edukacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2021 roku”.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl, do dnia 25 marca 2021 roku do godz. 16.00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do Urzędu Dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków, pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Nina Urbańska, nr telefonu: (22) 443 66 86, adres e-mail: nurbanska@um.warszawa.pl, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 - 15:30).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1980/2021 Zarządu Dzielnicy Mokotów z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_2021.docx, rozmiar pliku: 55.39 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 2052/2021 Zarządu Dzielnicy Mokotów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_powolanie_komisji_konkursowej_2021.docx, rozmiar pliku: 28.79 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki_oceny_formalnej_2021.rtf, rozmiar pliku: 97.3 KB)
  Pobierz