NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-03-01 14:03, ext.piotr.jesiotr

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów

Etap:

Rozpatrywane

Termin składania:

środa, 4 kwiecień, 2018 - 15:00

Kategoria konkursu:

Edukacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  2018 roku​ zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursynów oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.

 

„1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl  do dnia 4 kwietnia 2018 roku do godz. 15:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2018 roku do godz. 16:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańca  dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Wydział Oświaty
i Wychowania, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

 1. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych  (Agnieszka Kowalska, nr telefonu: 22 443 75 13 , od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00-12.00 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1461/2018 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_nr_1461_-_ogloszenie_konkursu_2018.rtf, rozmiar pliku: 85.11 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: zalacznik_do_uchwaly_nr_1461_-_ogloszenie_konkursu.rtf, rozmiar pliku: 325.77 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 1462/2018 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_nr_1462_-_komisja_konkursowa_2018.doc, rozmiar pliku: 40 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Uchwała nr 1468/2018 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę 1461
  (plik: uchwala_nr_1468_wraz_z_zal.doc, rozmiar pliku: 93 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej.rtf, rozmiar pliku: 72.01 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Protokół zbiorczy
  (plik: image.pdf, rozmiar pliku: 582.04 KB)
  Pobierz