NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2021-02-24 10:22, ext.piotr.jesiotr

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

środa, 24 marca, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Edukacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.https://witkac.pl/Account/Login do dnia 24 marca 2021 roku do godz. 16.00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Monika Moroz, nr telefonu 22 44 38 654, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1368/2021 Zarządu Dzielnicy Targówek z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_ogloszenie_uzasadnienie_2.doc, rozmiar pliku: 135.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 1416/2021 Zarządu Dzielnicy Targówek z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_w_sprawie_powolania_komisji.docx, rozmiar pliku: 27.77 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-224_1.rtf, rozmiar pliku: 81.06 KB)
  Pobierz