NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2021-02-10 14:58, ext.piotr.jesiotr

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich 2021; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

środa, 31 marca, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Edukacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich 2021

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 31 marca 2021 roku do godz. 16:00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Katarzyna Gajewicz, nr telefonu 22 44 35 669; Ewa Wocial, nr telefonu 22 44 35 673 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 5623/2021 Zarządu Dzielnicy Wola z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_zarzadu_w_sprawie_ogloszenia.docx, rozmiar pliku: 41.18 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: ogloszenie_2021.docx, rozmiar pliku: 51.24 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik do ogłoszenia konkursowego
  (plik: protokol_oceny_oferty_2021.docx, rozmiar pliku: 46.04 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Uchwała nr 5663/2021 Zarządu Dzielnicy Wola z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_zarzadu_komisja_1.docx, rozmiar pliku: 23.87 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-214.rtf, rozmiar pliku: 79.55 KB)
  Pobierz