NGO

Get Adobe Flash player

„Organizacja wyjazdów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych, jako

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-11-19 13:07, ext.piotr.jesiotr

„Organizacja wyjazdów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych, jako kontynuacja całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą, w placówkach wsparcia dziennego w 2021r.”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota

Etap konkursu:

Ogłoszony

Termin składania ofert:

czwartek, 17 grudnia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:
„Organizacja wyjazdów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych, jako kontynuacja całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą, w placówkach wsparcia dziennego w 2021r.”

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 17.12.2020 roku do godz. 16.00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Magda Wysocka i Jolanta Wichlińska, nr telefonu: 22 8221543, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1940/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala.docx, rozmiar pliku: 35.38 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: ogloszenie_-_konkurs_wyjazd_profilaktyczny_w_2021_roku.docx, rozmiar pliku: 67.32 KB)
  Pobierz