NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-02-17 13:25, ext.piotr.jesiotr

Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 17 lutego, 2020 - 13:22

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 10 marca 2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2020 roku do godz. 16.00  w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych

 

w zakresie zadania konkursowego:

­   Marcin NOWOCIEŃ                        – pok. 1139,    tel. 22 44-324-74 

­   Katarzyna TWARDOWSKA            – pok. 1139,    tel. 22 44-324-82

­   Katarzyna KLIMEK                          – pok. 1139,    tel. 22 44-324-70

­   Katarzyna NOWAK                          - pok.  1139,    tel. 22 44-324-73

­   Monika SZYBILSKA                       - pok.  1139,    tel. 22 44-324-90

­   Karolina ZOWCZAK                        - pok.   1139,   tel. 22 44-324-67

­   Marcin ZIENKIEWICZ                    - pok.  1139,   tel. 22 44-324-88

 

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):

­  Katarzyna TWARDOWSKA         – pok.  1139,   tel. 22 44-324-82

­  Katarzyna KLIMEK                       – pok.  1139,  tel. 22 44-324-70

­  Monika SZYBILSKA                    - pok.   1139,   tel. 22 44-324-90

­  Katarzyna NOWAK                        - pok.   1139,   tel. 22 44-324-73

­  Karolina ZOWCZAK                     - pok.   1139,   tel. 22 44-324-67

­  Marcin ZIENKIEWICZ                 - pok.  1139,   tel. 22 44-324-88

 

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej_215-2020_wom.rtf, rozmiar pliku: 66.77 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol.pdf, rozmiar pliku: 879.23 KB)
  Pobierz