NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja żoliborskich eliminacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży;...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-11-20 15:02, ext.piotr.jesiotr

Organizacja żoliborskich eliminacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 19 grudnia, 2019 - 15:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

 Nazwa zadania konkursowego: Organizacja żoliborskich eliminacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 19.12.2019 roku (czwartek) do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2019 roku (piątek) do godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8 w Warszawie lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres:  Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Łukasz Kula-Orłowski, nr telefonu 22 443-90-11, od 20.11.2019 r. do 19.12.2019 r. w godz. 8.00 – 16.00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 427/19 ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_427_19_ogloszenie_konkursowe_wom.docx, rozmiar pliku: 59.19 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  UCHWAŁA NR 477/19 ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_477_19_powolanie_komisji_konkursowej_sport_zoliborz_2020.docx, rozmiar pliku: 14.83 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej_tabela_konkurs_wom.doc, rozmiar pliku: 18 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol-zbiorczy_konkurs_wom.pdf, rozmiar pliku: 51.08 KB)
  Pobierz