NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja koncertów letnich w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy;...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-11-27 12:58, ext.piotr.jesiotr

Organizacja koncertów letnich w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

poniedziałek, 11 stycznia, 2021 - 14:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja koncertów letnich w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 11 stycznia 2021 roku do godz. 14.00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Dariusz Sitterle, nr telefonu 22 44 36 782, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 1760/2020 ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_nr_1760_2020_25112020_otwarty_konkurs_na_koncerty_letnie_zku_mok.docx, rozmiar pliku: 58.67 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-promenadowe_.rtf, rozmiar pliku: 58.38 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 1922/2021 Zarządu Dzielnicy Mokotów z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_1922_2021_powolanie_komisji_konkursowej.doc, rozmiar pliku: 55.5 KB)
  Pobierz