NGO

Get Adobe Flash player

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2013-11-25 12:16, gzajaczkowska

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2014-2016

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

poniedziałek, 16 grudnia, 2013 - 16:00

Kategoria konkursu:

Ochrona i promocja zdrowia

Informacje dodatkowe:

Warszawskie Kluby Dziecka i Rodzica jako wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeżywających trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, poprzez podniesienie kompetencji rodzicielskich i doradztwo zawodowe oraz organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - pilotaż
(Priorytet I, cel 3 oraz Priorytet II cel  1 Programu „Rodzina” na lata 2010-2020; Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2014).

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok. 20, nr telefonu (22) 443-14-51, (22) 443-14-55, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).