NGO

Get Adobe Flash player

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2014-11-18 15:58, afruzynska

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2015 roku

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 10 grudnia, 2014 - 16:00

Kategoria konkursu:

Ochrona i promocja zdrowia

Informacje dodatkowe:

 

 przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom  doznającym różnych  form  przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej.

 zapewnienie pomocy psychologicznej  absolwentom programów korekcyjno-edukacyjnych  wymagającym dalszych oddziaływań zmierzających do zmiany wzorców zachowań i postaw

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Canaletta 2, pok. 103 i 104, tel. (22) 443 14 76, (22) 443 14 86, (22) 443 14 48, 22 (443 14 46), (22) 443 14 61, (22) 443 14 66 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Oferty spełniające wymagania formalne
  (plik: przemoc_wykaz_ofert_spelniajacych_wymagania_formalne.xls, rozmiar pliku: 17 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wykaz ofert pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Konkursową
  (plik: wykaz_ofert_rekomendowanych.doc, rozmiar pliku: 49.5 KB)
  Pobierz