NGO

Get Adobe Flash player

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2014-11-17 15:56, jholanowski

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2015 r.

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 8 grudnia, 2014 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

 1. Organizowanie różnorodnych form wsparcia dla rodzin (Priorytet I, cel 4 Programu „Rodzina na lata 2010-2020).
 2. Wspieranie osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, poprzez działania integracyjne dla cudzoziemców (Priorytet I, cel 3 Programu „Rodzina” na lata 2010-2020).

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok. 14, nr telefonu 443 14 81, 443 14 56, 443 14 93 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Oferty spełniające wymagania formalne
  (plik: ngo.xls, rozmiar pliku: 22 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wykaz ofert zaopiniowanych przez komisje konkursową
  (plik: skmbt_c284e14123010380.pdf, rozmiar pliku: 835.22 KB)
  Pobierz