NGO

Get Adobe Flash player

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadania...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2016-08-03 14:43, jholanowski

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2016-2017

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

niedziela, 15 październik, 2017 - 16:00

Kategoria konkursu:

Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych.

Przed złożeniem oferty pracownik Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Senatorska 27, pok. 133, nr telefonu 22 443-34-16, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 

Oferty można składać do 15 każdego miesiąca, począwszy od 15 września 2016 roku do 15 października 2017 roku, złożone oferty będą rozpatrywane w trybie miesięcznym, jednak nie wcześniej niż na 2 miesiące przed terminem rozpatrzenia wniosku  o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych.

Uwaga Aktualizacja:

Ze względu na nabór ciągły w niniejszym ogłoszeniu konkursowym, uprzejmie informuję, że następne spotkanie komisji konkursowej planowane jest po 15.01.2017 roku. W okresie do 30.12.2016 roku zostanie przygotowane nowe zarządzenie ogłaszające otwarty konkurs ofert na 2017 rok, dostosowane do:

 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
 • zarządzenia nr 1613/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • składania ofert w Generatorze Wniosków.

W związku z powyższym, wnioski będą przyjmowane od ogłoszenia otwartego konkursu ofert w tożsamym zakresie na 2017 rok.

Klikając tutaj znajdą Państwo bazę zawierającą spis aktualnych naborów wniosków do programów unijnych i innych dostępnych dla samorządu m.st. Warszawy, a także informację o innych otwartych liniach dotacyjnych.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wykaz ofert spełniających wymagania formalne stan na dzień 16.11.2016
  (plik: wykaz_ofert_spelniajacych_wymagania_formalne_stan_na_dzien_16.11.2016_roku.xls, rozmiar pliku: 21 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Baza aktualnych naborów wniosków
  (plik: 23.11.2016_baza.pdf, rozmiar pliku: 283.37 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Formularz oferty (dotyczy konkursów ogłoszonych przed 03.09.2016)
  (plik: oferta_2011.doc, rozmiar pliku: 135 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Wykaz ofer zaopiniowanych przez komisję konkursową - 1 spotkanie
  (plik: ii_protokol_zbiorczy_wklady_wlasne_2016.doc, rozmiar pliku: 46 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Wykaz ofer zaopiniowanych przez komisję konkursową - 2 spotkanie
  (plik: iii_protokol_zbiorczy_wklady_wlasne_2016.doc, rozmiar pliku: 44.5 KB)
  Pobierz