NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów ogłoszonych po 1 października 2014 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
wtorek, 13 styczeń, 2015 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawyw 2015 roku
Czytaj dalej
czwartek, 15 styczeń, 2015 - 15:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
czwartek, 15 styczeń, 2015 - 16:00
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zwierząt w 2016 r.
Czytaj dalej
piątek, 16 styczeń, 2015 - 15:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
poniedziałek, 19 styczeń, 2015 - 15:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
poniedziałek, 26 styczeń, 2015 - 15:00
Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku
Czytaj dalej
czwartek, 5 luty, 2015 - 16:00
Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 r.
Czytaj dalej
wtorek, 10 luty, 2015 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2015-2017
Czytaj dalej
środa, 18 luty, 2015 - 16:00
Ogłoszenie II otw. konkursu ofert na realizację zad. publicz. w roku 2015 w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatel., a także działań wspom. rozwój demokracji oraz działal. wspom. rozwój wspólnot i społecz. lokal.
Czytaj dalej
piątek, 20 luty, 2015 - 15:00
Ogłoszenie IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2015 r.
Czytaj dalej