NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów ogłoszonych po 1 października 2014 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
środa, 7 styczeń, 2015 - 16:00
Ogłoszenie IV otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w roku 2015
Czytaj dalej
środa, 7 styczeń, 2015 - 16:00
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
czwartek, 8 styczeń, 2015 - 16:00
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
czwartek, 8 styczeń, 2015 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Praga-Północm.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
piątek, 9 styczeń, 2015 - 14:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
piątek, 9 styczeń, 2015 - 16:00
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 2015 r.
Czytaj dalej
piątek, 9 styczeń, 2015 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
piątek, 9 styczeń, 2015 - 16:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2015 r.
Czytaj dalej
poniedziałek, 12 styczeń, 2015 - 15:00
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku
Czytaj dalej
wtorek, 13 styczeń, 2015 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawyw 2015 roku
Czytaj dalej