NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów ogłoszonych po 1 października 2014 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
wtorek, 30 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Czytaj dalej
środa, 31 grudzień, 2014 - 14:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
środa, 31 grudzień, 2014 - 14:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
środa, 31 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
środa, 31 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
środa, 31 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
środa, 31 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Śródmieściem.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
poniedziałek, 5 styczeń, 2015 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wola w 2015 roku
Czytaj dalej
środa, 7 styczeń, 2015 - 14:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
środa, 7 styczeń, 2015 - 16:00
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 r.
Czytaj dalej