NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów ogłoszonych po 1 października 2014 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
wtorek, 23 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2015 roku.
Czytaj dalej
wtorek, 30 grudzień, 2014 - 15:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
wtorek, 30 grudzień, 2014 - 15:00
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawyw 2015 roku
Czytaj dalej
wtorek, 30 grudzień, 2014 - 15:00
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
wtorek, 30 grudzień, 2014 - 15:00
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
wtorek, 30 grudzień, 2014 - 15:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
wtorek, 30 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Praga-Północ w 2015 roku
Czytaj dalej
wtorek, 30 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
wtorek, 30 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
wtorek, 30 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej